ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

การเลือกสถานที่เรียนพิเศษ
ที่เรียนพิเศษ

      การเลือกสถานที่เรียนพิเศษ ก่อนจะตัดสินใจเลือกที่เรียนพิเศษควรพิจารณา ข้อมูลพื้นฐานที่สถาบันนำมาลง เช่น ชื่อสถาบันการศึกษา ช่องทางการติดต่อ ราคา ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้เรียน และเพื่อยืนยันความปลอดภัย และเป็นการแสดงว่ามีตัวตนจริง

ส่วนเรื่องสถานที่เรียนพิเศษส่วนใหญ่สถาบันมักจะระบุสถานที่รับสอนไว้แล้ว หากผู้เรียนเรียนกันหลายๆคน และสะดวกต่อการเดินทางก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นการเรียนคนเดียวตัวต่อตัว ควรจะระวังเรื่องสถานที่ด้วย เช่น หากเป็นที่บ้านของผู้สอน ผู้เรียนไม่ควรไปโดยลำพัง ควรจะมีเพื่อน ไปเรียนด้วย หรือถ้าผู้สอนสะดวกมาสอนที่บ้าน ก็อาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่มีคนอยู่ด้วย

ในบางครั้ง ผู้สอนอาจจะนัดสอนผู้เรียนตามร้านอาหาร ฟาสฟู้ด หรือฟู้ดคอร์ด ซึ่งเป็นสถานที่ที่พลุกพล่าน อาจทำให้ผู้เรียนไม่มีสมาธิแน่ และที่สำคัญการสอนตามห้างร้านต่างๆ เราต้องใช้สถานที่เค้าเป็นเวลานาน อาจทำให้ในร้านไม่มีพื้นที่บริการลูกค้า ทางที่ดีควรหาที่เรียนพิเศษในที่ที่ไม่วุ่นวายไม่พลุกพล่าน
All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org