ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

เทคนิคการสอนพิเศษ

        ด้วยการติวเนื้อหาเน้นเรียนแบบเข้าใจน้องๆสามารถเรียนได้ที่บ้านติวเตอร์พร้อมสอนพิเศษติวตัวต่อตัว เทคนิคสอนพิเศษเฉพาะตัวติวเตอร์หลากหลายความต้องการของผู้เรียน หากต้องการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ให้ติวเตอร์ไปวิเคราะห์ จุดอ่อน และจุดแข็งของน้องได้เลย สามารถจัดเรียนพิเศษ กวดวิชาตามที่ผู้เรียนต้องการได้เลย หาน้องๆที่ต้องการติวสามารถโทรสอบถามได้เลย จัดคอร์สให้ครูติวพิเศษน้องๆที่บ้านได้เลย

- โอกาสเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อที่จะได้ประเมินโอกาสว่าจะต้องปฏิบัติเช่นไรจึงจะประสบความสำเร็จโดยอาศัยจุดแข็งและจุดอ่อนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

- อุปสรรค หมายถึง เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อที่จะได้ทราบแนวทางในการ แก้ไขหรือลดการเผชิญกับอุปสรรคเหล่านั้นให้น้อยลง

- จุดเด่น เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีลักษณะเด่นหรือพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวน้อง แล้วดึงออกมาพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

- จุดด้อย เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องหรือจุดบอดที่อยู่ในตัวน้อง แล้วหาแนวทางที่จะแก้ไขจุดบกพร่องนั้น

     ต้องการเรียนพิเศษตัวต่อตัว เดี่ยว หรือ กลุ่ม สามารถติดต่อทีมงานคัดติวเตอร์สอนพิเศษแบบมืออาชีพให้บริการ กวดวิชาตัวต่อตัว อยากได้้ติวเตอร์มีประสบการณ์ ด้วยการ รับสอนพิเศษตัวต่อตัวหาติวเตอร์สอนพิเศษ สอนคณิต ติวเลข สอนภาษอังกฤษ หรือ ติวสอบเข้า ป.1 ม. 1 ม.4 หรือหาครูติว O-NET GAT PAT ติวได้ที่บ้าน เป็นติวเตอร์ที่ผ่านการคัดสรรทางด้านผลการเรียนและสถาบันที่กำลังเรียนอยู่หรือจบของประเทศไทย อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , เกษตรศาสตร์, มหิดล เป็นต้น


สอนพิเศษ

All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org