ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

เครื่องชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักด้วยระบบสายพาน
เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติบนสายพาน ชั่งน้ำหนักด้วยระบบสายพาน ตรวจสอบหาโลหะด้วยเครื่องตรวจบนสายพาน ตรวจสอบหาสิ่งของแปลกปลอมทั้งที่เป็นโลหะพร้อมกับที่ไม่เป็นโลหะบนสายพานด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ สำหรับทำให้น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้วว่ามีน้ำหนักตามกำหนด ต้องตรวจสอบของซื้อของขายทุกชิ้นด้วย เครื่องชั่งระบบสายพานสินค้า โดยสายพานของเครื่องชั่งจะวางอยู่บนโหลดเซลมีสายไฟฟ้าพ่วงต่อกับจอ LCD จึงสามารถบอกน้ำหนักของซื้อของขายที่อยู่บนสายพานที่อยู่บนโหลดเซลได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบน้ำหนักที่มากกว่าหรือน้อยกว่าของบรรจุภัณฑ์ตามพิกัดที่ตั้งไว้ได้อย่างเที่ยงตรงพร้อมกับตรวจสอบการสูญหายของผลิตภัณฑ์ในหีบห่อได้
 เครื่องชั่งน้ำหนัก
เครื่องที่ทำงานได้อย่างอิสระหรือติดตั้งเข้ากับระบบการผลิตได้ตัวเครื่องทำจากสิ่งของอย่างดี ทำเอาตัวเครื่องนั้นแข็งแรงทนทานใช้งานได้ระยะยาว กับมีหน้าจอในรูปแบบที่ใช้ในการสัมผัส ทำให้ง่ายต่อการทำงานกับสะดวกเป็นอย่างมากทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการชั่งได้เป็นอย่างมาก

All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org