ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

จดเครื่องหมายการค้าจีนให้ลิขสิทธิ์กับสินค้า
จดเครื่องหมายการค้าจีนเป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือให้ความหมายเกี่ยวข้องกับของซื้อของขายว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ มีความต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น รวมถึงเป็นการป้องกันการสับสนหรือเข้าใจผิดกับแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์พร้อมกับบริการ พร้อมกับประกันคุณภาพสินค้าแก่ผู้บริโภคด้วย สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายเมื่อจดไปแล้ว จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศจีนพร้อมทั้งห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเรียกง่ายๆว่าติดลิขสิทธิ์ หากมีคนใช้ก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราไปนั่นเอง อายุในการคุ้มครองจะมีอายุการคุ้มครอง10ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียน พร้อมกับสามารถต่อได้ตลอด ต่อเพิ่มจากที่หมด10ปีไปแล้วก็จะได้มาอีก10ปี ซึ่งก็คือต่อได้ครั้งละ10ปี แต่การจดทะเบียนนั้นจะต้องมีลักษณะที่เฉพาะเพียงพอและไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียน
1.ไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกับของรัฐ
2.ไม่เป็นเครื่องหมายที่มีประเภทคล้ายกับของรัฐอื่นหรือประเทศอื่น
3.ไม่เป็นเครื่องหมายคล้ายกับธง
4.ไม่เป็นเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกับชื่อองการณ์อื่นๆระหว่างประเทศ
5.ไม่เป็นเครื่องหมายเกี่ยวพันกับชื่อสามัญหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่ใช้
6.ไม่เป็นเครื่องหมายฉ้อฉลโดยโฆษณาสินค้า
และอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนี้


จดเครื่องหมายการค้าจีน
All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org