ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

ลขทะเบียนสวยได้รับค่านิยมมาอย่างยาวนานสำหรับสังคมไทย
เลขทะเบียนสวยได้รับค่านิยมมาอย่างยาวนานสำหรับสังคมไทย เนื่องจากความเชื่อในอิทธิพลเรื่องของ ‘ตัวเลข’ ที่สามารถเสริมดวงชะตาบารมีแก่เจ้าของ โดยเฉพาะตัวเลขที่อยู่บนแผ่นป้ายทะเบียน ในอดีตกาลเชื่อกันว่าพาหนะคู่กายก็เสมือนตัวแทนของผู้ขับขี่ หากได้เลขดีก็จะช่วยให้ผู้ครอบครองยานพาหนะเดินทางปลอดภัย รอดพ้นจากภยันตราย ส่งผลให้ตำแหน่งหน้าที่การงานสำเร็จลุล่วง เกิดโชคลาภ มีความมีโชค มีความสุขในการดำเนินชีวิต ซึ่งดวงชะตาของมนุษย์แตกต่างกัน ส่งผลถึงตัวเลขมงคลของแต่ละบุคคล อาจไม่ใช่ตัวเลขเดียวกัน ดังนั้นความสำคัญในการเลือกเลขทะเบียนมาใช้ จึงต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นดวงของท่านเป็นสำคัญ
 ทะเบียนสวย
ตำราเลขศาสตร์สากล ไม่มีเลขใดหรือตัวอักษรใดเป็นกาลกิณีทั้งสิ้น เหตุเพราะเลขทุกเลข, ตัวอักษรทุกตัว ต่างมีความสำคัญ รวมถึงหน้าที่แห่งการดำรงอยู่ของตัวเลข เพราะฉะนั้น ทุกเลข-ทุกตัวอักษร ก็เหมือนตัวแทนของแต่ละคน ซึ่งล้วนมีดีบ้าง-ไม่ดีบ้าง ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบอื่นๆ ว่าจะช่วยส่งเสริมในทางดีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป จนกลบลบเลือนความไม่ดีที่มีอยู่ได้

All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org