ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

นั่งร้านด้วยความ แข็งแรง พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
นั่งร้านถือว่าเป็นวัสดุก่อสร้างจำเป็นสำหรับงานก่อสร้างหลายชนิด เพื่อสร้างความปลอดภัย พร้อมกับลดอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินงาน ฐานช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานบนที่สูง การเลือกใช้นั่งร้าน นั่งร้านแบบเหล็กมักเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่คนเลือกใช้ ด้วยความ แข็งแรง พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกทันท่วงที จึงไม่แปลกที่นั่งร้านแบบเหล็กจะเป็นตัวเลือกต้นๆ เพื่อนำไปใช้งาน นั่งร้านมีหลายชนิดคือ นั่งร้านไม้ไผ่, นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว, นั่งร้านเสาเรียงคู่, นั่งร้านแบบใช้ท่อเหล็ก หรือนั่งร้านสำเร็จรูป, นั่งร้านแบบแขวน, นั่งร้านชนิดเคลื่อนที่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเลือกใช้นั่งร้านให้เหมาะกับลักษณะงานจะช่วยให้การทำงานมีความสามารถมากเพิ่มขึ้น
 นั่งร้าน
การติดตั้งนั่งร้านควรใช้เครื่องมืออย่างเดียว ไม่ควรใช้หลายอย่างต่อกัน เช่นเหล็กกับไม้ ไม่ควรมาต่อ เหตุเพราะความคงทนต่อกัน ต้องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นชนิดเดียวกันกับไม่ควรใช้แบบผสานกันถ้าเป็นคนละชนิดกันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ กรณีติดตั้งนั่งร้านใกล้สายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้มหรือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องให้ดำเนินการจัดให้มีการหุ้มฉนวนที่เหมาะสมก่อนการทำงานเพื่อความปลอดภัยของคนทำงาน

All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org