ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

เครื่องปั๊มนมยเป็นไฟฟ้าจะช่วยให้การปั๊มได้ง่ายพร้อมด้วยสะดวก นุ่มนวล
เครื่องปั๊มนมคุณภาพ พร้อมด้วยเป็นไฟฟ้าจะช่วยให้การปั๊มได้ง่ายพร้อมด้วยสะดวก นุ่มนวลพร้อมทั้งไม่เจ็บก่อนจะเลือกซื้อเครื่องปั๊มนม ควรสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ที่ถูกต้องคือ ผู้ที่เคยใช้เครื่องปั๊มนมมาก่อน และสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จโดยปกติแล้ว  วิธีเพิ่มปริมาณน้ำนมที่ดีที่สุดก็คือ การให้ลูกดูดนมแม่อย่างถูกวิธีบ่อยๆ  โดยการดูดของลูกจะต้องเป็นการดูดอย่างมีศักยภาพ  คือ ดูดแล้วต้องได้น้ำนม  ไม่ใช่แค่การอมหัวนมแม่เป็นเวลานานๆ เท่านั้น  ลูกอาจจะดูดนมแม่ทั้งวันๆ ละ 10-12 ครั้ง ครั้งละ 10-20 นาที แต่ถ้าการดูดนั้นผิดวิธี ก็จะไม่ช่วยให้ร่างกายแม่ผลิตน้ำนมได้เพียงพอต่อความต้องการการใช้เครื่องปั๊มนมคุณภาพดี ซึ่งมีสมรรถนะการดูดใกล้เคียงกับทารก  จะช่วยปั๊มน้ำนมออกมาได้มากขึ้น  พร้อมกับยิ่งสามารถปั๊มน้ำนมออกมาได้มากเท่าไหร่  ร่างกายก็จะสามารถผลิตน้ำนมได้มากขึ้นเท่านั้น
เครื่องปั๊มนม
เครื่องปั๊มนั้นไม่ทำให้นมแห้งแต่การใช้เครื่องปั๊มนม คุณภาพไม่ดี  จะทำเอาไม่สามารถปั๊มนมออกมาได้  พร้อมด้วยเมื่อไม่สามารถนำน้ำนมออกมาจากร่างกายได้อย่างสม่ำเสมอ  ร่างกายก็จะผลิตน้ำนมน้อยลงเรื่อยๆ  พร้อมกับแห้งไปในที่สุด ในทางตรงกันข้าม  ถ้าให้ลูกดูดอย่างสม่ำเสมอ  หรือใช้เครื่องปั๊มนมคุณค่าดีแทนการดูดของลูกในช่วงที่คุณแม่ไปทำงาน  คุณแม่ก็จะมีน้ำนมเพียงพอสำหรับลูกไปเรื่อยๆ นานเท่าที่ต้องการ

ถ้าจะถามว่า ปั๊มนมแบบไฟฟ้าหรือใช้มือดีกว่า ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้  ถ้าคุณแม่ต้องทำงานประจำพร้อมด้วยจำเป็นต้องปั๊มบ่อยๆ ทุกวัน แบบไฟฟ้า ก็จะสะดวกกับรวดเร็วกว่า แต่ถ้าคุณแม่ไม่ต้องทำงานประจำ  ใช้ปั๊มเป็นครั้งคราว ก็สามารถเลือกใช้แบบธรรมดาได้ เพราะว่าราคาถูกกว่ามากอย่างไรก็ตาม  ในขณะนี้มี เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า หลายยี่ห้อตามดีพาร์ทเมนต์สโตร์ซึ่งจำหน่ายในราคา 2-3,000 บ. เมื่อเปรียบเทียบกับ แบบใช้มือของยี่ห้อดีๆ ซึ่งราคาพอๆ กันนั้น  แบบใช้มือของยี่ห้อดีๆ จะมีคุณภาพดีกว่ามากๆ  พร้อมด้วยสามารถปั๊มนมได้ง่ายกว่าแบบไฟฟ้าเหล่านั้น
All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org