ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

chula tutor ติวเตอร์มากความสามารถ
chula tutor ติวเตอร์มากความสามารถ เต็มไปด้วยประสบการณ์ ผ่านการสอนมาแล้วมากมายตามโรงเรียนดังให้พ่อแม่และเด็กได้ประทับใจกับการสอนของเรา โดยการสอนนี้จะมีสอนตามบ้านก็มี สอนเป็นกลุ่มก็มี เราสอนทุกหลักสูตรตามที่น้องๆต้องการ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถามจนถึงมหาวิทยาลัย ทีมติวมีคุณภาพ ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติแล้วเท่านั้น โดยทางเราต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างมากสำหรับความไว้วางใจที่มีให้ ระดับการศึกษาของติวเตอร์ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป จนถึง ปริญญาเอก เพื่อความประทับใจในการสอน เเละ การเรียนเรายินดีเปลี่ยนติวเตอร์ให้ในครั้งถัดไปที่นัดเรียนหากผู้เรียนไม่ประทับใจติวเตอร์ท่านนั้นในทุกกรณี


All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org