ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

จุฬาติวเตอร์ ศุนย์รวมติวเตอร์คุณภาพของประเทศไทย
 
จุฬาติวเตอร์ ศุนย์รวมติวเตอร์คุณภาพของประเทศไทย เจาะเน้นเนื้อหา และข้อสอบได้ตรงจุด โดยติวเตอร์ของเราทุกคนมีประสบการณ์ในการสอนให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วไป อีกทั้งนักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ที่ต้องการให้สอนได้ หากไม่พอใจในการสอนสามารถขอเปลี่ยนติวเตอร์คนใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย พร้อมทั้งสามารถเลือกวัน เวลาเรียน ที่สะดวกในการเรียนได้อีกด้วย รวมไปถึงสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องกาาเรียนได้ โดยทางเราจะจัดติวเตอร์ที่มีคุณบัติในการสอนเนื้อหานั้นๆ พร้อมกับเอกสารประกอบการเรียนที่เหมาะสมให้พร้อมด้วย เลือกติวเตอร์ที่คุณภาพต้องเลือกจุฬาติวเตอร์เท่านั้น
All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org