ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

การจัดฟันทำให้หน้าเรียวดั้งโด่งได้หรือไม่
จัดฟัน
 
      การจัดฟันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้หน้าของเราเรียวเล็ก ทั้งยังส่งผลให้จมูกโด่งเป็นสันมากขึ้นได้หรือไม่ จริงๆ แล้วหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดฟัน หน้าที่ดูเปลี่ยน ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเสมอไป เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะกรามและขากรรไกรที่ถูกกำหนดขึ้นจากพันธุกรรม ทีนี้เมื่อมีการจัดฟัน ส่วนใหญ่มักต้องถอนฟันไปออกหลายซี่รูปหน้าจึงเล็กลง และยังมีปัจจัยอื่นๆ  อีกที่ทำให้คิดกันไปว่าจัดฟันหน้าเรียว ดั้งโด่งได้

      เหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการจัดฟันหน้าเรียวเล็ก ดั้งโด่ง ได้ จริงๆ แล้วเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าของคนเราที่มีการเจริญเติบโตในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปหน้าสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่อไปนี้ประการใดประการหนึ่งหรืออาจเกิดร่วมกัน อย่าง การเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกรและการเคลื่อนของฟันนั้นเอง

All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org