ลืมรหัสผ่าน?

USD : Buy = 32.44/Sell = 33.09
GBP : Buy = 52.80/Sell = 54.28
EUR : Buy = 44.02/Sell = 45.09
JPY  : Buy = 31.66/Sell = 32.91

การอนุมัติสินเชื่อไฟแนนซ์รถยนต์
ไฟแนนซ์รถยนต์

        หลายคนมองเรื่อง การจัดไฟแนนซ์รถยนต์เป็นเรื่องยุ่งยากมากมาย แต่อยากให้มุมมองของการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หรือ การขอสินเชื่อก่อนอื่นเราจะสมมุติการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ก็เหมือนเราจะไปขอยืมเงินใครซักคนแต่ในที่นี้ เราจะไปขอยืมเงินสถาบันการเงินหรือ ธนาคาร การที่เราจะไปขอยืมเงินเขาเราต้องสร้างความมั่นใจว่าเราจะมีปัญญา ใช้เงินคืนเขาได้นะโดยสัญญาว่าจะเราจะจ่ายตรงทุกๆ เดือน เดือนละ เท่าไหร่ ที่เราจ่ายไหว

        ส่วนการขออนุมัติสินเชื่ออันดับแรกเลยการจะดูว่าเราจัดไฟแนนซ์รถยนต์ได้หรือไม่นั้นหลังจากที่รู้ประวัติ สินเชื่อของตนเองแล้ว อีกประการสำคัญเลยที่จะดูคือ คือรายได้ และอาชีพ ที่ประกอบซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อให้เข้าใจชัดเจนเราจะแบ่งรายได้ตามกลุ่มใหญ่ๆ คืองานประจำ งานประจำ มี 2 แบบ แบบแรกคือ คนที่รับเงินเดือนคงที่กับ อีกแบบคือ คนที่รับเงินเดือน และมีรายได้อื่นๆ และอีกแบบก็คือ อาชีพส่วนตัว อาชีพส่วนตัว ซึ่งก็แบบได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ ค้าขาย/บริการ ประเภทรับเหมา งานวางระบบ  อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์และเป็นเกษตรกร ทุกอาชีพสำหรับการพิจารณาสินเชื่อ เราจะดูความสม่ำเสมอของรายได้ และความชัดเจนของแหล่งที่มารายได้ ทั้งนี้ต้องดูประวัติสินเชื่อและที่พักอาศัย ว่าพักตรงตามทำเบียนบ้าน
All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by clostpath2013.org